Valokuvausalan kirjoja - Books on Photography


Tähän on kerätty valokuvauksen alalta sellaisia kirjoja, joita voi suositella. Some recommendable books are listed below.

Valokuvauksen tekniikkaa käsittelevät teokset - alastonkuvaus (Nude Photography and techniques)

Valokuvauksen tekniikkaa käsittelevät teokset - yleinen (General Photography and techniques)

Digitaalisten valokuvien käsittely - Digital photographs and retouching

Eri valokuvaajien teoksia - alastonkuvaus (Nude photography by different Photographers)

Eri valokuvaajien teoksia - yleinen (Photography - general)